Privacy Verklaring De Kersenboom / Denise Boomer

 

Contactgegevens
:
Zie onderin op elke pagina van deze website

Ik realiseer mij dat privacy heel belangrijk is en neem daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met mij via info@deniseboomer.nl.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik normaliter verwerk via het contact formulier van mijn website:
– Je naam
– Je email adres

De door jou hierboven genoemde opgegeven informatie en/of ontvangen e-mails sla ik op  vanaf het moment dat ik jouw eerste email aanvraag ontvang. Je bent natuurlijk niet verplicht om mij te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien ik niet beschik over jouw bovengenoemde informatie kan ik niet instaan voor een correcte levering van mijn diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het correct afhandelen van jouw aanvraag via email of het contact formulier op de website. Tevens ontvang je op jouw email adres mijn periodieke nieuwsbrief indien jij je daarvoor hebt opgegeven via het formuliertje op mijn website.

Alleen in het geval er sprake is van een overeenkomst waarbij jij gebruik maakt van mijn diensten, dan vragen ik -en verwerken ik de data- waarin eveneens jouw:
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (om je tijdig te kunnen bellen bij wijzigingen of vragen)

Hoe lang bewaar ik deze data
Ik bewaar de data 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke eis van de Belastingdienst.

Keuzes voor opname & verwijderen van jouw persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bied ik je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kun je per e-mail aan mij doorgeven waarna ik de door jou opgegeven informatie zal verwijderen uit mijn bestand.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief die ik stuur vind je de mogelijkheid om je met ingang van direct af te melden van de nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens ik verwerk
Mijn website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb ontvangen  over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@deniseboomer.nl. dan verwijder ik deze informatie.

Welke cookies gebruiken wij op onze website, en waarom? 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door onze website op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt. Ik gebruiken alleen technische ofwel functionele cookies. Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mag ik deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen.
Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

Deze cookies gebruik ik om:
– te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van mijn website.
– De website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

SocialMedia Cookies
Ik heb buttons op mijn website zodat jij eenvoudig mijn Facebook pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Ik heb hier geen invloed op. Als je wil weten hoe Facebook met jouw gegevens omgaat zal je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen.
Deze vind je hier: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik  deel mijn informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van mijn (marketing)activiteiten. Bijvoorbeeld aan Laposta.nl voor de verzending van mijn periodieke nieuwsbrief. In dit geval sluiten wij met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren als wij.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met (free-lance) medewerkers. In dit geval zijn zij door mij verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van mij.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van mij bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die je zelf zult moeten raadplegen.
Heb je toch een klacht met betrekking tot mijn privacy beleid?
 Neem dan gerust contact met mij op via info@deniseboomer.nl. Ik zal dan onmiddellijk voor een oplossing trachten te zorgen. Ook wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen?
Gewoon even contact met mij opnemen via info@deniseboomer.nl.

Bovenstaande Privacy Verklaring is ge-update/aangepast per 13 juli 2018